Поиск значения / толкования слов

Раздел очень прост в использовании. В предложенное поле достаточно ввести нужное слово, и мы вам выдадим список его значений. Хочется отметить, что наш сайт предоставляет данные из разных источников – энциклопедического, толкового, словообразовательного словарей. Также здесь можно познакомиться с примерами употребления введенного вами слова.

им в словаре кроссвордиста

Толковый словарь живого великорусского языка, Даль Владимир

им

тврительный пад. един. ч. местоим. он, оно;

дательный пад. мн. ч. мест: они. оне; ими, творительный пад. я говорил с ними; в ниж. перм. тамб. с имя. Им бы все, а нам ничего. Дело это сделано им. Пойду с ним, с ними, к ним. Ими, вишь, и свет стоит! насмешка. Послать было еще Максима, да не справиться и има (двойственное число).

Толковый словарь русского языка. Д.Н. Ушаков

им

.

  1. Твор. п. от местоим. он и оно.

  2. Дат. п. от местоим. они.

Примеры употребления слова им в литературе.

После серии убийств на авиалинии - акции ИМА продавались уже по одному доллару.

Убеден съм обаче, че в Института на чудаците има някаква апаратура, с помощта на която те без грешка могат да определят своя човек.

Но по време на разговора забелязах, че той има ето тук - Бромбърг тикна пръста си в свивката на лакътя на дясната си ръка - доста странна бенка.

Между другото той подметна, че се кани да се отбие при дон Сатарина, който има оръжие, наострено по старинен начин, а беше много огорчен, когато научи, че почтеният велможа съвсем се побъркал: преди месец освободил всичките си пленници, разпуснал дружината, а изключително богатия си арсенал от напитки предал безвъзмездно на хазната.

Откривай нова планета, наричай я със собственото си име, определяй физически характеристики, сражавай се с чудовища, стига да се намират, влизай в контакт, стига да има с кого, робинзонствувай, ако няма никой.

Но Максим чувствуваше, че тук наоколо има много живо месо, от глад няма да умреш, че това едва ли ще е вкусно, но пък ловът ще е интересен.

Чичо твърди, наистина, че няма такава долина, всичко това е измислица, има само планински хребет, наречен Зартак, където, казва, по време на онази война хвърлиха супербомба, така че планинците там за цял живот изгубиха ум и разум.

Винаги смятах: има ли отговор - това е удоволствие, няма ли отговор - това е беда.

Внезапно осъзнах, че вчера все още бях човек, член на социума, имах свои грижи и неприятности, но докато спазвах законите, наложени от социума - а това не е чак толкова трудно, - докато спазвах тези закони, от всички представими опасности добре ме пазеха милицията, армията, профсъюзите, общественото мнение, приятелите, дори семейството, после хоп - нещо се измени в околния свят и аз се превърнах в самотна кротушка, притаила се в подмола, а наоколо се движат, блуждаят чудовищни размазани сенки, които дори нямат нужда от озъбените си челюсти - достатъчно е леко мръдване на плавника, за да ме стрият на прах, да ме смажат, да ме превърнат в нищо.

Разбира се, теоретично напълно можеше да се допусне, че Лев Абалкин има някаква съвсем определена цел, а всичките му екстравагантни появявания при Глумова, при учителя, при мене са майсторски подхвърлен фалшив материал, над чийто смисъл ние трябва безполезно да си блъскаме главите, като напусто си губим времето и силите и безнадеждно се отклоняваме от главното.

В багажника има бомба със синхронен детонатор, поставен на десет минути.

Один пункт возбудил любопытство парторга: исчез комплект чертежей на ИМА -- индикатор меченых атомов.

Но нали, другари, всичко велико се проявява в дребното, аз съм длъжен да напомня, че даденият модел е модел с ограничени потребности, конкретно казано, само с една потребност и ако наричаме нещата със собствените им имена, откровено, по нашему, без разните му воали - моделът има само стомашна потребност.

Понякога изведнъж със страх разбирам, че отдавна вече не съм сътрудник на Института, а експонат от музея на този Институт, главен съдия на търговска феодална република, и в музея има зала, където трябва да ме сложат.

Сега трябваше някакси да го укроти, да заеме неговото място и да открие в този дим удобен овраг или дълбока падина, или някакъв хълм, за да има къде да се укрият от атомните взривове.

Источник: библиотека Максима Мошкова