Поиск значения / толкования слов

Раздел очень прост в использовании. В предложенное поле достаточно ввести нужное слово, и мы вам выдадим список его значений. Хочется отметить, что наш сайт предоставляет данные из разных источников – энциклопедического, толкового, словообразовательного словарей. Также здесь можно познакомиться с примерами употребления введенного вами слова.

Энциклопедический словарь, 1998 г.

Большая Советская Энциклопедия

Википедия

Дост

Дост:

  • Дост Мухаммед
  • Дост, Шах Мухаммед (род. 1929) — государственный деятель и дипломат Афганистана.
  • Дост, Бас — голландский футболист

Примеры употребления слова дост в литературе.

Като преглеждах отчета, открих, че Абалкин споменава там доста много имена, но останах с впечатление, че трябва да обърна внимание само на Шчекн.

Волот, - чи з нього доста буде й того, що побачить мене таким, яким сам був, коли стратили Боривоя?

Но по време на разговора забелязах, че той има ето тук - Бромбърг тикна пръста си в свивката на лакътя на дясната си ръка - доста странна бенка.

Лидочка, и с поръчката нещата са доста объркани, а ако трябва да съм точен, никак даже не са объркани - колко време вече мина, а Ирка не е отворила дума нито за своята приятелка, нито за поръчката.

Описание церкви в буйстве весенних цветений свидетельствует о чувстве религиозного обновления, охватившего Ланца в его первый визит туда: 3 апреля 1926 дост.

По същото време в лабораторията, независимо от скандалчето, продължавали да растат лавини от резултати, кой от кой по-изненадващи В този момент умряла някаква леля, доста далечна роднина по бащина линия и уреждайки наследството, Вайнгартен открил на тавана на нейната къща в Кавголово кутия, наблъскана с монети съветска емисия, излезли от употреба през шейсет и първа.

Всичко, което се е случило тук, е станало доста отдавна, преди много години и отдавна вече е изчезнал мирисът на пожарите и стрелбите, но по странен начин се е съхранила и ме потиска атмосфрата на люта ненавист, на ярост и бяс, които са подтиквали на времето неизвестните артилеристи.

Вероятно беше доста неприятен наглед, но вече несъмнено съвсем безвреден и глуповат.

НЕОЧАКВАНАТА РЕАКЦИЯ НА ЕКСЕЛЕНЦ Той ме изслуша, без нито веднъж да ме прекъсне, което само по себе си вече беше доста лош признак.

Той работи още доста време на празен ход и ето че в средата на 98-а година поиска от мен разрешение да се заеме с обработването на материалите за масовите фобии.

Оказа се доста добро, нещо като чорба от черен дроб на тахорг, но по-парливо.

Наоколо се усещаше много желязо и още нещо - непонятно, задушно, - и когато загреба малко вода в дланта си, Максим разбра, че това е радиация, доста силна и зловредна.

Город лежит на полпути к Бухаре, и его не раз безуспешно осаждали как Яр-Мухаммед, так и Дост Мухаммед-хан.

Второ, предишният план е разработен отдавна и доста голяма е опасността, че е известен на противника.

А вот Трояновский, наоборот, поблагодарил Совет, что пригласили Доста принять участие в сегодняшней работе.

Источник: библиотека Максима Мошкова