Поиск значения / толкования слов

Раздел очень прост в использовании. В предложенное поле достаточно ввести нужное слово, и мы вам выдадим список его значений. Хочется отметить, что наш сайт предоставляет данные из разных источников – энциклопедического, толкового, словообразовательного словарей. Также здесь можно познакомиться с примерами употребления введенного вами слова.

Толковый словарь русского языка. Д.Н. Ушаков

вз

(также взо-, взъ-, вс-), приставка. Обозначает:

  1. направление действия вверх, напр. взлететь, взобраться, взъехать;

  2. напряженность, силу возникающего действия, напр.: взвыть, вскричать;

  3. доведение действия до какого-н. состояния, до предела, напр.: взболтать, вскружить, взволновать, взъерошить, взъесться.

Толковый словарь русского языка. С.И.Ожегов, Н.Ю.Шведова.

вз

..., приставка. Обозначает: 1. в глаголах:

  1. направление действия вверх, напр. взметнуть, взлететь;

  2. доведение действия до какого-н. состояния, предела, напр. взболтать;

  3. быстрое возникновение, наступление действия, состояния, напр. взвизгнуть, взвыть;

  4. с постфиксом -ся - интенсивное возникновение действия, напр. взбунтоваться, вздуриться;

  5. неинтенсивное, слабое действие, напр. вздремнуть;

    . в существительных: возвышенное или прилегающее место, напр. взгорье, взгорок, взморье.

Примеры употребления слова вз в литературе.

И Сергей Павлович взе да разказва как у Лев Абалкин взели да се появяват наченките на зоопсихолог.

Като се огледа бегло, той се приближи до масата, сложи куфарчето чанта върху пъстрата кърпа съвсем до нашия калъп и като си светеше с фенерчето, взе бавно и методично да оглежда рафтовете лавица по лавица, секция по секция.

Полицейски въртолети и щабни летящи платформи беше виждал неведнъж и един път дори взе участие във въздушна хайка: натовариха тяхната секция на въртолет и я стовариха до шосето, по което препускаше тълпа възпитуеми, разбунтували се заради лошата храна.

Той взе всичко за чиста монета и изказа голямото си задоволство от факта, че курортът се е очистил от нервноизтощени хора на изкуството и вече няма никакви пречки да си избере по свой вкус най-подходящото място за престоя.

Дъвчейки с отвращение тлъстото парче, Максим взе лист хартия и нарисува риба анфас.

Гай взе автомата, изплю острата горчилка, натрупана в устата и, като затъваше в пясъка, тръгна подир Максим по брега.

През това време задържаният взе втора бланка и бързо начерта две малки Световни Сфери в противоположните ъгли, съедини ги с пунктирна линия и дорисува някакви кривулици.

Источник: библиотека Максима Мошкова