Поиск значения / толкования слов

Раздел очень прост в использовании. В предложенное поле достаточно ввести нужное слово, и мы вам выдадим список его значений. Хочется отметить, что наш сайт предоставляет данные из разных источников – энциклопедического, толкового, словообразовательного словарей. Также здесь можно познакомиться с примерами употребления введенного вами слова.

било в словаре кроссвордиста

било

Толковый словарь живого великорусского языка, Даль Владимир

било

см. билень.

Толковый словарь русского языка. Д.Н. Ушаков

било

била, ср.

 1. Металлическая доска, в к-рую бьют для подачи различных сигналов (отбивания времени ночными сторожами, созыва монахов в монастырях и пр.; устар.). (Купец) на медное било расщедрился. Леонов.

 2. Название ударных частей разных приспособлений (спец.).

Толковый словарь русского языка. С.И.Ожегов, Н.Ю.Шведова.

било

-а, ср.

 1. Металлическая доска для подачи сигналов.

 2. Ударная часть какого-н. приспособления, машины (спец.). Б. барабана (в трепальной машине).

Новый толково-словообразовательный словарь русского языка, Т. Ф. Ефремова.

било

ср.

  1. Подвешенная к чему-л. металлическая пластина или деревянная доска, в которую били чем-л. для подачи сигнала.

  2. То, чем бьют по чему-л. для извлечения звуков.

 1. Ударная часть какого-л. механизма.

Википедия

Било (Добричская область)

Било — село в Болгарии . Находится в Добричской области , входит в общину Каварна . Население составляет 41 человек.

Било

на столбе в селе Довлетяково Нижегородской области

Било (значения)

Било:

 • Било — древний сигнальный инструмент, изготовленный из дерева или железа.
 • Било — село в Болгарии. Находится в Добричской области, входит в общину Каварна.

Примеры употребления слова било в литературе.

Видел сам, как било его море, ударило об лемехи, не сдюжил кормщик, рассыпало лодью.

Если на баре появлялся корабль, караульщик на вышке бил в било, кричал в говорную трубу: - Парус вижу, господин капрал!

Утром на всех варилась похлебка - бурдук из ячменной муки, в обед на верфи били в било, несли деревянные кадушки с заварухой - вареной репой с квасом, с солодом.

Во дворе, где отливались пушки, били в било, созывали народ на работу.

Отпадъците от промишлеността, отпадъците от безумните и отчаяни опити да се оправи положението толкова замърсили планетата, че местното човечество, връхлетяно от цял комплекс генетични заболявания, било обречено на пълно подивяване и неизбежно измиране.

Интересно би било да науча какво е отговорил душичката Леонид Андреевич на този изблик на ярост и презрително възмущение, И вече като резидент в Хонти през октомври 67 г.

Това не е чак толкова рядко явление сред децата, просто той имал талант за това, а учудващото в него било тъкмо другото: при цялата си очевидна затвореност той с желание и просто с наслада участвувал във всякакви състезания и в училищния театър.

Естествено в действителност всичко било много по-сложно - тази негова затвореност, това вглъбяване в собствения му свят били резултат от хиляди малки събития, които оставали извън полезрението на учителя.

Виж ти каква била работата - на неговия народ това не било интересно, мисля си аз, като крача подире му и малко вляво.

Неговото кълчене сигурно би било смешно, ако не беше толкова страшно в този мъртъв град под ръмящия сив дъжд на фона на подивелия парк, превърнал се в гора.

Вандерхузе се страхува, че това е било засада и че палячото е трябвало да ми отвлече вниманието.

Формите на тази пяна са необикновено разнообразни и по тях може да се съди за неблагополучията на дадена цивилизация в момента на катаклизма, но много малко може да се каже за природата на този катаклизъм, защото най-различните катаклизми - било то глобалната пандемия или световната война, пък дори и геологичната катастрофа - изплискват на повърхността една и съща пяна: ненавист, животински егоизъм жестокост, която изглежда оправдана, но в действителност с нищо не може да бъде оправдана.

Но затова пък по пътя се нагледах на тези предмети до насита и между другото останах с убеждението, че тяхното предназначение както е било досега, така и ще си остане неясно во веки веков, амин.

В началото всичко било толкова хубаво, а после тя пораснала и намислила да се освободи.

Преди да дойда, тя е седяла тук сама, макар наоколо да е било пълно, препълнено с нейни колеги и навярно дори с приятели, но въпреки всичко тя е била сама, даже някои са се приближавали до нея и са се опитвали да я заговорят, но тя все едно си е оставала сама, защото тук никой не е знаел и не е можел нищо да знае за човека, изпълнил душата й с това страшно отчаяние, с това изгарящо, погубващо силите разочарование и с всичко останало, което се било натрупало в нея през тази нощ, стремяло се да излезе и не намирало изход, и ето появявам се аз и изричам името на Лев Абалкин - сякаш рязвам със скалпел непоносимия цирей.

Источник: библиотека Максима Мошкова