Поиск ответов на кроссворды и сканворды

Ответ на вопрос "ср. несклон. франц. переиначено в шашу, сашу и пр. как слово, для нас вовсе чуждое; дорога, убитая щебнем; щебенка, щебенник, щебняк, укат, битняк, утолока, хрящевка и пр ", 4 буквы:
шосе

Альтернативные вопросы в кроссвордах для слова шосе

Дорога, убитая щебнем; щебенка, щебенник, щебняк, укат, битняк, утолока, хрящевка

Определение слова шосе в словарях

Толковый словарь живого великорусского языка, Даль Владимир Значение слова в словаре Толковый словарь живого великорусского языка, Даль Владимир
ср. несклон. франц. переиначено в шашу, сашу и пр. как слово, для нас вовсе чуждое; дорога, убитая щебнем; щебенка, щебенник, щебняк, укат, битняк, утолока, хрящевка и пр. Шосейный сбор, -ная застава. Шосировать дорогу, убивать, утолакивать, укатывать щебнем....

Примеры употребления слова шосе в литературе.

Пътят под прав ъгъл беше пресечен от друго шосе - много мръсно, с дълбоки безобразни коловози, със стърчащи парчета бетон, противно миришещо и много, много радиоактивно.

Към седем часа сутринта при неговия огън излязъл по горското шосе този неизвестен.

Два пъти пресече пътища, първия път - селски, който беше празен, втория - Единадесето шосе, където също нямаше никой, но там за пръв път чу кучешки лай.

Към Департамента за специални изследвания водеше правителствено шосе, празно по това време на деня, обградено от двете страни с къдрави дървета, които приличаха на изкуствени.

Спустився з валу в садки, пройшов до села й вийшов на шосе, що проходило вулицею через село.

Источник: библиотека Максима Мошкова